/ БГНЕС, архив
Има одобрени над 180 проекта на училища за иновации в образованието, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на въпрос на народния представител Нина Миткова, която го попита, доколко българската образователна система е готова да "бъде разчупена, гъвкава и да се адаптира към съвременните нужди, идващи от средата, в която живеем".

Министерството на образованието прави всичко възможно за модернизиране на детските градини и училищата с технологични средства за осъществяването на съвременен образователен процес, заяви министър Вълчев. Той отбеляза, че новият Закон за предучилищното и училищното образование дава достатъчно възможности за иновации и свобода на учителите по отношение на методите на преподаване в клас.

В парламентарния си въпрос Нина Миткова попита дали може да се въведат тематични часове, според възрастта на учениците и може ли в началните класове децата да се учат на здравна, двигателна и хранителна култура, за да се намали затлъстяването сред тях. Според Миткова за горните класове би било удачно да има часове по сексуална култура и учениците да се учат на емоционална интелигентност и за справяне с живота, който ги очаква.

Обучението в предучилищното и училищното образование се осъществява по нови държавни образователни стандарти, а съдържанието в новите учебни програми е актуализирано за придобиване на ключови компетентности от учениците, каза министър Вълчев.
 
Той съобщи, че в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците, като целта е да им бъде осигурена подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им.

По повод за т.нар. преподаване чрез преживяване министър Вълчев заяви, че МОН традиционно подкрепя иновациите в образователния процес. От 2009 г. досега се изпълнява национална програма за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в училище.
 
По нея през миналата учебна година са оборудвани 395 детски градини с различна техника и са предоставени разнообразни "иновативни технологични компоненти" на училищата. Сред тях са оборудване за безжичен интернет достъп, терминални компютърни решения, лаптопи и други преносими устройства и мултимедийни проектори, обясни министър Вълчев.