Велислава Кръстева
Велислава Кръстева / БГНЕС
Всяка медия да подава декларация до 30 юни с информация за действителния собственик и сключваните договори за финансиране през предходната година, но и дали той има присъда, заемал ли е публичен пост и получавал ли е пари по договори с държавата. Това предвиждат допълнения към приетия на първо четене законопроект на ДПС за осветляването на собствеността и финансирането на медиите, внесени отново от Делян Пеевски, Велислава Кръстева, Йордан Цонев и Хамид Хамид.
 
Освен това в законопроекта е допълнено още, че който наруши закона и не подаде декларация за истинския собственик и източници на финансиране на медията си, ще бъде санкциониран. Законът въвежда глоби от 10 до 15 хил. лв., а при повторно нарушение санкциите скачат от 20 до 30 хил. лв.
 
„С тези предложения ние сме вменили на Министерство на културата задължението и правото да упражнява санкции с случаи на неизпълнение на закона по отношение на декларирането на собствеността. Освен това в обхвата на закона сме включили и кредитите, т.е. тяхното деклариране, както и финансирането от публични финанси без разлика дали става дума за държавен бюджет, общински или такъв, който е от оперативни програми на ЕС“, каза депутатът от ДПС Велислава Кръстева.
 
Парламентът одобри на първо четене медийния закон на Пеевски

„Другото, което смятаме за наложително да бъде сторено и ще се обърнем с този призив към председателя на комисията Вежди Рашидов, е да организира комисията да домакинства една дискусия между народните представители и представители на медиите, в която да продължим разискванията за това какво още е необходимо да се направи така, че да бъдат постигнати в максимална степен целите, които си поставяме ние като законодатели. А именно - прозрачност по отношение на собствеността, прозрачност по отношение на собствеността върху разпространението на печата на медии, контрол за осигуряване на тази прозрачност, контрол за осигуряване на действителни данни, които да бъдат декларирани. В случай на нарушение на неверни декларации да има санкции“, посочи още тя.