/ iStock/Getty Images
Българският фонд за жените предлага напълно безплатни консултации за преживели домашно насилие от цялата страна, съобщават от фонда.

Проектът е насочен към лица, пострадали от домашно насилие, лица упражняващи насилие или такива, живеещи в среда на домашно насилие, включително свидетели.

Помощта ще достигне и до хора от малки и отдалечени населени места чрез гъвкавите онлайн форми за консултиране и насочване, както и чрез националната информационна кампания. За да се запишат за безплатна консултация с юрист или психолог, е необходимо нуждаещите се да попълнят онлайн формуляр.

Освен индивидуалните консултации, се предвижда и провеждането на три информационни онлайн срещи (уебинари), в които експерти ще отговорят на въпросите на участниците и ще ги запознаят със стъпките за излизане от токсична връзка.

Срещите ще са адаптирани и за лица с увреден слух чрез осигуряването на жестомимичен превод.
БТА