От асоциацията "Родители" апелираме за своевременни мерки от Министерството на образованието и науката (МОН), за да може учениците да имат присъствено обучение в училище през новата 2022/2023 учебна година. Това каза Яна Алексиева - изпълнителен директор на асоциацията "Родители" пред БТА. 

Тя отбеляза, че опитът от последните три учебни години е показал, че училищата са първите, които бяха затваряни заради пандемията от COVID-19, но и последните, които бяха отваряни в условията на повишена заболеваемост. Това е недопустимо като практика и настояваме за тази учебна година още от сега да бъде направен план за обезпечаване на работата на училищата в присъствена форма. Преминаването в онлайн форма да бъде само в краен случай и само след като търговски обекти, заведения и бизнес бъдат затваряни, заяви Алексиева.

Яна Алексиева съобщи, че от асоциацията "Родители" са изпратили писмо до служебния министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов с искане за осигуряването на присъствено обучение през новата 2022/2023 учебна година. В писмото се поставя въпросът за началото на учебната година и за действията, които ще се предприемат за осигуряването на присъственото обучение.

Изграждат нови кабинети за подкрепа на деца и ученици

"Последните три години ясно доказаха, че дългото обучение в електронна среда от разстояние не може изцяло да замести присъственото обучение и това води след себе си множество проблеми в бъдеще сред които: понижена мотивация и ангажираност на учениците; влошаване на резултатите при овладяването на знания и умения; затруднения при много деца да разбират и ефективно да научават учебния материал; редица поведенчески проблеми; влошаване на физическото и психическо здраве на подрастващите, и други проблеми", се казва в писмото от асоциацията.

Искаме децата, учениците, училищата, детските градини и яслите да са приоритет, като училищните директори се притесняват вече не само заради мерките за COVID-19, но и за това дали ще могат да платят сметките за отопление и електричество на училищата, коментира Яна Алексиева. 

Тя отново заяви, че децата и учениците трябва да са приоритет, независимо какво се случва в държавата, както и да има план, за да бъде запазено правото им за посещение в училище или в детска градина. Ако наистина отново има криза заради коронавируса и пандемията, трябва да има мерки, за които да се помисли още от сега, за да не се затварят отново първи училищата в страната, каза Алексиева.

В писмото до служебния министър на образованието и науката от асоциацията "Родители" се обръщат с молба към него, за бъде направена нужната организация още през лятната ваканция и да се информират своевременно заинтересованите страни - родители, учители и деца, за предприетите действия. "Взетите решения в последния момент или когато кризата вече е факт, не са най-добрите и водят след себе си много негативни последици. Ние от асоциация "Родители" сме готови да Ви подкрепим в намирането на най-добрите решения, за да се осигури една успешна и удовлетворяваща присъствена учебна година", заявяват от организацията в писмото до образователния министър.

Спират програмата за почивките за ученици, средствата са изчерпани

На въпрос дали трябва отново да има, ако се наложи, тестове за учениците заради COVID-19, за да могат те да посещават училище, Яна Алексиева отговори, че това отново ще е избор на родителите, на училищата. "В крайна сметка това е една добра практика, която може да гарантира посещение в училищата, но отново тази мярка трябва да бъде обмислена. Сега не бих могла да кажа дали сме "за" или "против", защото трябва да се вземе мнението на всички родители. Може би учителите и училищните директори най-добре могат да кажат своето мнение за тази мярка, защото те бяха на "първа линия" и правеха тестовете на учениците за коронавируса", заяви Алексиева.

Тя отбеляза, че през изминалата учебна година чрез тестването на учениците за COVID-19 в училищата учениците можеха да учат присъствено, но със съгласието на родителите в различните учебни паралелки.

Настояваме за присъствена учебна година, защото виждаме всички резултати и с какви оценки учениците излизат след седми и след 12-и клас, каза изпълнителният директор на асоциацията "Родители". За тези резултати на учениците пандемията оказа влияние, подчерта Яна Алексиева. 

Много е важно да се осигури газ за училищата и детските градини през предстоящата учебна година. Не може да има директори, които да са в стрес и трябва да има план или стратегия за отоплението децата и учениците, каза Яна Алексиева.

Тя коментира, "че не може учители и директори да са притеснени дали ще им стигнат средствата за отопление, както и да не се мисли за алтернативи за него - дали ще е на газ или на друг вид отопление". Има добри експерти в тази сфера и те ще могат да преценят тези възможности за отопление на училищата и детските градини, добави Алексиева.  
БТА