/ БГНЕС
Антикорупционният фонд призовава за прекратяване на обществената поръчка за адаптация на баня "Овча купел" в научен център поради множество нарушения, съобщават от фонда.

Вече изтича крайният срок за подаване на предложения за поредната, четвърта обществена поръчка за трансформирането на баня "Овча купел", която е сграда-паметник на културата, в научен център за върхови постижения.

БГНЕС

"Призоваваме за прекратяване на текущата, четвърта по ред обществена поръчка, като незаконосъобразна и нарушаваща основни принципи на Закона за обществените поръчки, Закона за културното наследство, Закона за устройство на територията и международните актове за опазване на културно наследство" заявява Деница Руканова, правен експерт в АКФ.

В сигнала си, изпратен до Столичната община, министърът на културата, НИНКН и други отговорни институции, експертите на АКФ констатират множество нарушения, най-важните от които са недопустима намеса в режима на опазване на сградата, сериозни разминавания в процеса на инвестиционно планиране и подготовка на обществените поръчки, както и съществени нарушения на Закона за обществените поръчки.

БГНЕС

Трансформацията на банята се реализира в рамките на проект "Изграждане и развитие на Център за върхови постижения "Наследство БГ" с бенефициент Софийския университет "Св. Климент Охридски", финансиран по европейската ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020.