Парламентът ратифицира изменение на кредитното споразумение с ЕИБ
Парламентът ратифицира изменение на кредитното споразумение с ЕИБ / Sofia Photo Agency, архив

Парламентът ратифицира изменение на кредитното споразумение за структурен програмен заем между България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Целта на кредитното споразумение е била за програмния период 2007-2013 г. да се предвидят източници за националното съфинансиране на проектите, които се изпълняват със средства от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС.

Финансовите ресурси са насочени към проекти по оперативните програми "Транспорт", "Околна среда" и "Регионално развитие". Средствата, разпределени от ЕИБ, до момента възлизат на 1 098 042 630 лв., като общата сума на усвоените средства от заема е 874 557 474 лева.

Целта на изменението на кредитното споразумение е удължаване на сроковете за усвояване, преразпределение и връщане на средства от заема. То е продиктувано, от една страна, от взаимовръзката между финансирането и приключването на програмен период 2007-2013 г., а от друга - от обстоятелството, че голяма част от проектите, по които е одобрено използването на средства от ЕИБ, са в процес на изпълнение.

С изменението се гарантира приключване на дейностите по кредитното споразумение с ЕИБ в условията на оптимално изразходване на средствата и минимални разходи за държавния бюджет.