Има леко забавяне по програмата „Рибарство и аквакултури”
Има леко забавяне по програмата „Рибарство и аквакултури” / netinfo

Ангажиментите по програма „Рибарство и аквакултури” се реализират с леко забавяне, но средствата от Европейския съюз няма да бъдат спрени. Това съобщи министърът на земеделието и храните по повод публикация в пресата за заплаха от спирането на 108 милиона лева по програмата.

Според земеделския министър забавени са процедурите по уточняването на териториите, на които се намират пристанищата по българското Черноморие.

Да се уточни каква е собствеността на земята – дали е общинска, дали е кметска, дали е частна, какви са проблемите, за да могат вече, като се уточнят пристанищата, всичко това да се включи в програмата, за да могат да стартират колкото е възможно по-бързо

Министър Цветанов се ангажира да извършва персонален мониторинг върху изпълнението на програма „Рибарство и аквакултури”.