4 млрд. лв. е фискалният резерв
4 млрд. лв. е фискалният резерв / снимки: Sofia Photo Agency, Юлиана Николова

Фискалният резерв е 4 млрд. лева към 25 февруари. Това съобщиха от финансовото министерство. Миналата година през февруари резервът падна до 3,8 млрд. лева. Данните бяха представени и от финансовия министър в оставка Симеон Дянков по време на Консултативния съвет за национална сигурност към президента.

През януари резервът е бил 4,1 млрд. лева или с 2 млрд. по-малко от края на декември, като от финансовото министерство аргументират състоянието му със значителните плащания по дълга в размер на 1,9 млрд. лева.

"Предизвикателство в този период е и допълнителното натоварване на бюджета с директните плащания на земеделските производители в размер на 840 млн. лв., които се изплащат авансово за сметка на фискалния резерв", допълват от финансовото министерство.

Общият размер на платените до сега през 2013 г. суми е със 120 млн. лв. повече от 2012 г., което също трябва да се има предвид при съпоставката на двете години, допълват от ведомството.

В сравнение с началото на мандата просрочените задължения на централното правителство са намалели с 500 млн. лв., или с 83%, до 102 млн. лв. Задълженията на министерствата са силно редуцирани, като все още остават проблемни дълговете на МО и правосъдното министерство.

Формираните до края на 2009 г. просрочени задължения по бюджетите на министерствата, вследствие на политиката на предходното правителство за поемане на големи задължения, наложи предприемане на конкретни мерки за подобряване на финансовата дисциплина и непрекъснат мониторинг на финансовите потоци, посочва Дянков.

Спрямо 2009 г. просрочените задължения в Министерство на отбраната падат от 190 млн. лв. на 68 млн. лв. в края на януари 2013 г. В регионалното министерство задълженията намаляват от 238 млн. през 2009 г. до 3 млн. към края на предходния месец. В МВР понижението е 45 млн. на 15 млн. лв.

Докато в МРРБ просрочията са трайно решени и значително е подобрена финансовата дисциплина, то просрочията в МО все още остават големи. В системата на военното министерство основен носител на тези задължения е ВМА, като просрочените задължения там са 66 млн. лева. В Министерството на правосъдието също се наблюдават просрочени задължения, се посочва още в анализа на финансовото министерство.

Дянков посочва още, че в края на минатата година са направени трансфери по оперативните програми, които от сметки на фискалния резерв са отишли по сметки на общините. Общият размер на тези средства към началото на февруари е близо 800 млн.лева, докато в края на ноември 2012 г. са в размер на близо 400 млн. лева. С други думи фискалният резерв е намален с 384 млн.лева, пише в отчета на финансовия министър в оставка.

Към декември 2009 г. общият размер на просрочените задължения на общините достига 196,8 млн. лева. За периода от края на 2009 г. до февруари 2013 г. най-голям размер просрочени задължения имат общините в края на 2011 г. (през ноември 2011 година достигат 221,5 млн. лв.) в резултат на проведените местни избори. През 2012 г. се наблюдава намаление на просрочията на общините, като тяхното равнище достига до около 175 млн. лева. Общините с най-голям размер на просрочените задължения към края на януари 2013 г. са Столична община с 18,4 млн. лв., Перник - 13,7 млн. лв., Кърджали - 11,3 млн. лв., Сливен - 7,1 млн. лв., Дупница - 6,4 млн. лв., Видин - 6 млн. лв., Смолян - 4,3 млн. лв., Карлово - 4,2 млн. лв.

4 млрд лв е фискалният резерв
netinfo