/ ПП "Врачански Блакна"
През месец януари експерти от Дирекция на Природен парк "Врачански Балкан" проведоха ежегоден мониторинг на зимуващите прилепи. Посетени бяха пещерите „Кална Мътница” и „Леденика”.

В пещера "Кална Мътница" бяха установени малки колонии от три вида прилепи – малък и голям подковонос и пещерен дългокрил. 

В пещера "Леденика" бяха наблюдавани единични екземпляри от голям и остроух нощник, голям и малък подковонос. За разлика от предишни години тази зима, вероятно поради по-топлото време, прилепите са концентрирани предимно във входните зали на пещерата. 

мониторинг
netinfo

Ново за територията на парка се оказа наличието на зимуваща колония от големи и остроухи нощници в друга изследвана този месец пещера. Това са два от нашите най-едрите видове прилепи. Те обитават целогодишно предимно подземни убежища като пещери и минни галерии. Извършват кратки миграции.

Наблюдавани са летни колонии, но в страната са открити малко зимни убежища на големи нощници с повече от 200 прилепа. На базата на Националния мониторинг на пещеролюбивите видове прилепи от предишни години може да се смята, че това е най-голямото струпване на зимуващи големи нощници не само на територията на Врачански Балкан, но и в цяла Северна България.

Наличието на повече от 600 екземпляра определя пещерата като значимо зимно убежище.