Голям е броят на хората без здравни осигуровки в област Враца
Голям е броят на хората без здравни осигуровки в област Враца / Дарик Враца - архив

34 540 души от област Враца са здравно неосигурени към 31 декември 2015 г., съобщават от Районната здравно осигурителна каса. Броят на лицата с непрекъснати здравноосигурителни права към същата дата е 152 055.

3 608 са здравноосигурените лица, които са сменили общопрактикуващия си лекар през декември 2015 г. Право на това имат общо 186 595 човека на територията на областта. В тази цифра влизат и новозаписани пациенти. За сравнение броя на лицата, извършили смяна на личния си лекар през юни 2015 г. е бил 3153 души.

Общопрактикуващият лекар /ОПЛ/ е длъжен да оказва медицинска помощ на здравноосигурените лица от датата, на която е осъществен избора. Пациентите, които са направили нов избор на ОПЛ представят на новоизбрания ОПЛ извлечение от медицинската документация. Извлечението с копия от необходимата медицинска документация се представя на здравноосигурените лица от предишния ОПЛ.

Най-честите причини за смяна на личния лекар в област Враца са: неиздаване на направления за консултация с лекар специалист, промяна в местоживеенето на пациентите, лични предпочитания на здравноосигурените лица към общопрактикуващите лекари, недоволство от качеството на медицинското обслужване и др.

Съгласно действащите нормативни разпоредби смяната на личен лекар се извършва два пъти в годината в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. Важно е да се знае, че при промяна на настоящия адрес здравноосигуреното лице има право по всяко време на годината да избере нов личен лекар. Извън законоустановения срок нов избор на общопрактикуващ лекар може да се извърши и при прекратяване на договор с изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ.