Комисията за защита от дискриминация организира приемна за граждани в Горна Оряховица

община Горна Оряховица
община Горна Оряховица / Община Горна Оряховица

Регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация ще проведе открита приемна за граждани в Горна Оряховица. Срещата ще се проведе на 12 юли (петък) в стая 114 в общината и ще започне в 14.30 ч.

Регионалният представител на Комисията консултира граждани, които са били обект на дискриминационни действия в работата, на улицата, в училище, в институции, в здравни заведения, в магазини. Консултират се и граждани, които се чувстват с нарушени права заради недостъпна архитектурна среда или други практики на дискриминация, оказва се и методическа помощ при подаване на жалби.

Координати на регионалното представителство на КЗД във Велико Търново: пл. „Център” №2, бл.1, ет.4, ст.413; телефон: 062 650 523, GSM: 0895 507 337 – Диана Николаева – Регионален представител на КЗД.