/ dariknews.bg
Днес ще се проведе пролетното почистване на града, организирано от Община Варна. Приоритет ще бъдат паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки и други обществени територии.

Отпадъците ще се събират разделно: в черни чували – смесени битови отпадъци, в жълти чували – отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки, в зелени чували – стъклени опаковки. Събраните битови отпадъци трябва да се поставят в контейнерите за битов отпадък, а събраните отпадъци от опаковки - в и до съдовете за разделно събиране на отпадъци, съобщават от сектор „Екологичен контрол“.

В рамките на инициативата е създадена организация за кампанийно разделно събиране и на едрогабаритните отпадъци от домакинствата. В тази връзка във всички райони са определени места, на които на 14 и 15 април, събота и неделя, гражданите безвъзмездно могат да предават едрогабаритни отпадъци, в количества до 2 м3, както следва:

-      р-н „Одесос“, пл. „Лаврентий“;

-      р-н „Одесос“, ул. „Братя Миладинови“ с ул. „Оборище“ срещу №124;

-      р-н „Приморски“, ул. „Роза“, широк паркинг зад бл. 20;

-      р-н „Приморски“, кв. „Чайка“, паркинг пред бл. 51;

-      р-н „Младост, ж.к. „Трошево“, паркинг пред бл. 28;

-      р-н „Младост“, ж.к. „Възраждане III“, паркинг до бл. 68;

-      р-н. „Вл. Варненчик“, паркинг срещу бл. 408, вх. 15;

-      р-н. „Вл. Варненчик“, паркинг южно от бл. 207;

-      р-н. „Аспарухово“, ул. „Кирил и Методий“ до Бункера;

-      р-н „Аспарухово“, кв. „Галата“, ул. „Боровец“ до детската площадка.

Подробни указания за местата, които са включени в кампанията за почистване, и помощни материали (ръкавици и чували) могат да бъдат получени на място в районните администрации.  

-          Сектор “Екологичен контрол” при Община Варна – 052 820 152

-          район “Одесос” – 052 612 877

-          район “Приморски” – 052 359 158

-          район „Младост“ – 052 820 784

-          район “Аспарухово” – 052 370 130

-          район „Владислав Варненчик“ – 052 575 720

-          кметство „Тополи“ – 052 741 003

-          кметство „Казашко“ – 052 820 665

-          кметство „Каменар“ – 052 671 323

-          кметство „Константиново“ – 052 820 663

-          кметство „Звездица“ – 052 820 662