Варна пак остава без места за покойници
Варна пак остава без места за покойници / Sofia photo agency, архив

Ако не се предприемат мерки за осигуряване на подходящ терен за нов гробищен парк, догодина във Варна няма да има къде да се погребват покойниците. Това заяви управителят на общинската фирма „Обреди" Любчо Любчев пред съветниците от комисията по собственост и стопанство.

По думите на Любчев, проблемът стои пред общината със страхотна сила и трябва спешно да бъде решен. Около 3600 души се погребват годишно във Варна, а останалите гробищни паркове нямат нужния капацитет.

Любчо Любчев припомни, че за изграждане на ново гробище в Общия устройствен план има предвиден терен терен от 300 декара в местността „Кантара"(в землището на кв. „Галата"). Имотът е част от държавния горски фонд и собственост на Министерство на земеделието. Необходимо е веднага да се започне процедурата по закупуване на терена, промяната на статута му и подготовката на земята за погребения. На първо време е необходимо разширяване на гробищен парк „Кантара" със 100 декара, посочи шефът на „Обреди".

„Обреди" с рекордна печелба

За миналата година „Обреди" е регистрирало печалба в размер на 494 000 лева, стана ясно от отчета, който управителят направи пред общинските съветници. Това е своеобразен връх в развитието на дружеството за последните 15 години, изтъкна Любчев, като уточни, че приходите са основно от траурна дейност.

Общинското дружество стопанисва и управлява над 1000 декара гробищни паркове. Това налага наемането на много озеленители. Техният труд е нископлатен и от там идва ниската средна работна заплата в „Обреди" - 514 лева, отчете Любчев. В управляваното от него дружество се трудят 86 работници и служители и около 30 души на граждански договор.

Най-печелившето перо за общинската обредна фирма миналата година са били лихвите ( в размер на 62 000 лева) от депозирани в различни банки средства на дружеството.

На днешното си заседание комисията по собственост и стопанство прие финансовите отчети на още 12 общински дружества. С печалба от 2000 лева приключва 2013 г. АГ болницата. Персоналът на специализираното здравно заведение е средно 247 души. Средната заплата там е 959 лева, като най-големи са възнагражденията на лекарите (2190 лева средно), а най-малки - на санитарите (691 лева) и обслужващия персонал(582 лева).

Сред шестте ДКЦ-та във Варна единствено „Света Клементина" регистрира счетоводна загуба. Нейният размер е 33 000 лева. За първи път от години на печалба е ДКЦ „Свети Иван Рилски" в „Аспарухово". Почти всички бивши поликлиники поставиха като основен проблем остарелия сграден фонд. От ДКЦ IV пък поискаха помощ от общината за изграждане на локално парно в сградата. Изграждането му би струвало около милион лева.

Тежко остава положението на Тубдиспансера. Здравното заведение приключва 2013 г. със задължения в размер на 247 000 лева и 157 000 лева задължения към персонала. След оптимизация на дейностите, съкращения и реорганизация на персонала разходите за труд и работна заплата са намалени с 10 000 лева, отчете ръководството. Комисията реши да не освобождава от длъжност двамата управители, ръководили Тубдиспансера през миналата година - д-р Станимир Киряков и д-р Петър Генов, докато не приключи финансовата проверка в лечебното заведение.

Със загуба завършва годината и Центърът за психично здраве. Там остава нерешен проблемът с базата. В момента Центърът се помещава в МБАЛ „Света Анна", но от болницата вчера отново са настояли помещенията да бъдат освободени, тъй като имат други планове за тях, разкри управителя д-р Цветелина Търпоманова

Проблемът ще бъде отнесен към общинската администрация, която да предложи възможен вариант за нова база на здравната структура, отбеляза председателят на комисията Валентина Софрониева.