Студенти от ВСУ ще обменят опит и идеи с връстници от Великобритания
Студенти от ВСУ ще обменят опит и идеи с връстници от Великобритания / снимка: Варненски свободен университет

Студенти от Варненския свободен университет ще обменят идеи и умения със свои връстници от Великобритания. Това ще бъде възможно по проект, чийто старт днес официално бе даден.

Възпитаниците на варненското учебно заведение ще се учат на предприемачество от колегите от Университета в Ковънтри. Българските и британските студенти ще споделят опита и знанията си основно по електронен път. Ще бъде създадена виртуална връзка между двата университета чрез специална платформа, в която студентите ще  публикуват свои казуси, проекти, курсови работи.

50 студенти и 30 преподаватели от Варненския свободен университет ще имат възможността да обменят опит и идеи с колегите си от Университета в Ковънтри. Предприемаческите умения, на които те ще заложат, ще бъдат във всички сфери на знанието – в областта на информационните технологии, мениджмънта, маркетинга, финансите и др. Идеята е да се събудят креативните умения във всеки един студент чрез модела, който има в британския университет.

„Студентите, които се включат в този проект, ще бъдат избраниците на университета – тези, които ние ще отглеждаме и подкрепяме като бъдещи предприемачи, и ще им помагаме и с обучения, и с реални контакти“, изтъкна президентът на висшето учебно заведение и ръководител на проекта проф. Анна Недялкова. Това ще са студенти, откроили се с креативно мислене и с предприемаческа нагласа, и разбира се, с добър английски, добави  проф. Теодора Бакърджиева, координатор на проекта.

Учебното заведение, от което възпитаниците на Варненския свободен университет  ще трупат предприемачески умения, не е избран случайно. Университетът в Ковънтри е висшето училище, спечелило наградата на Европейската комисия за университет с най-големи успехи в обучението по предприемачество за 2012 г.

„Ние имаме много добри отношения с този университет през годините и съответно схемата за безвъзмездна финансова помощ, която Министерството на труда и социалната политика инициира, беше една възможност ние да задълбочим връзките си с Конвънтри в проект за трансфер на технологии“, сподели проф. Бакърджиева.

Университетът в Ковънтри е един от много уважаваните партньори на Варненския свободен университет, добави проф. Анна Недялкова. Двата университета са с много сходни методика и цели на обучение. Със сътрудничеството с британското висше училище се скъсява линията на приобщаване на Свободния университет към глобалното образование.

Една от най-важните ползи от проекта е създаването на Фонд за
финансиране на иновативни студентски идеи.
Разработената в Ковънтри система за подпомагане на такива идеи ще бъде адаптирана спрямо българските условия.

„Фондът се създава, стартира с този проект. Желанието ни е студентите да имат тази финансова подкрепа, защото живеем в трудно време по отношение на финансов ресурс за изследвания“, поясни проф. Бакърджиева.

В началото ще се подкрепят малки идеи с висок потенциал, като очакванията са в първата година от функционирането на фонда успешно да стартират поне три идеи.