Официално уличиха в плагиатство ректор на варненски университет, той ще търси правата си в съда

/ Технически университет-Варна
Ректорът на Техническия университет във Варна проф. Росен Василев е плагиатствал свои колеги. Това се посочва в доклада на Комисията по академична етика към министъра на образованието.

Неговото заключение е, че при написването и защитата на дисертационния си труд за присъждане на научната степен „доктор на науките“ и в представените научни трудове за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ Василев е представил като собствени трудове на други преподаватели  от Техническия университет и на чужди автори без съответното позоваване и цитиране. Решението е взето с 4 гласа „ЗА“ и 1 глас „ПРОТИВ“.

Проверката беше образувана по сигнали на проф. Николай Минчев и на бившия ректор проф. Овид Фархи.

От ръководството на Техническия университет категорично отхвърлиха заключенията на доклада. В позиция до медиите се заявява, че Комисията по академична етика е избрала абсолютно незаконен състав от арбитри. Освен това  нито един от официално подадените 16 сигнала за плагиатство не са представени на  проф. Василев, за да може той да даде своето становище по същество.

Обвиненията към проф. Василев за плагиатство ще се разрешат по съдебен ред, добавят още от ръководството на висшето учебно заведение.