/ iStock/Getty Images
В изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16 февруари 2011 г. на ЦИК, кметът на Община Варна кани парламентарно представените политически партии да участват в консултации за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април.

Срещата е насрочена за 22 февруари - понеделник, от 10:00 часа в Юнашкия салон, с адрес: Варна, бул. „Христо Ботев“ №1.

При участие в консултациите партиите следва да представят:

- Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; Трите имена и единен граждански номер на предложените лица; Длъжност в комисията, образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице
- Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14 януари или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание, удостоверяващи пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията
- Пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова, когато в консултациите участват упълномощени лица
- Списък на резервните членове, които да заместят предложените по т.1 лица, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден


Поканата е от отправена до партия „ГЕРБ“, коалиция „БСП за България“, партия „ДПС“, коалиция „Обединени патриоти“, партия „Воля“, коалиция „Демократична България - обединение“.