/ Снимка: Дарик, архив
39 кандидатури за съдебни заседатели за Окръжен съд Стара Загора с мандат 2019-2022, са одобрени. Осем от кандидатите са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Ученици от гимназия „Ромен Ролан“ в Стара Загора станаха съдии за един час

По този начин е изпълнено изискването на чл.68, ал. 5, предложение последно от Закона за съдебната власт. От общинските съвети на Казанлък, Чирпан, Гълъбово и Раднево няма постъпили заявления за кандидати за съдебни заседатели, поради което такива не са предложени.

Припомняме накратко изискванията за съдебни заседатели: Съдебните заседатели имат равни права  и задължения със съдиите. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да са на възраст от 21 до 68 години; да имат настоящ адрес в общината; да са завършили най-малко средно образование; да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията и да не страдат от психически заболявания.

Желаещите  да станат съдебни заседатели не могат да бъдат съдебни заседатели в друг съд, не могат да бъдат общински съветници в съдебния район, за който са избрани. Те нямат право  да участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели. Кандидати не могат да работят в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в района, за който са избрани.

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка на кандидатите за съдебни заседатели, трябва да са със специалност педагогика, психология и социални дейности. Мандатът на съдебните  заседатели е 4 години. Те получават почасово заплащане за труда си, което е не по-малко от 20 лева на ден.