Казанлъшки ученици получиха сертификат „Мениджър за един ден”
Казанлъшки ученици получиха сертификат „Мениджър за един ден” / Община Казанлък

"Мениджър за един ден" е сред най-популярните инициативи на Джуниър Ачийвмънт -България. Тя се провежда ежегодно в над 100 държави по целия свят. В тази инициатива винаги се включват както висши държавни управници, така и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот. Тази година събитието се проведе на 19 март 2012 г. , а Община Казанлък бе една от институциите у нас , която откликна на желанието на ученици от казанлъшки училища да се запознаят на място с ролята и правомощията на местната власт.

Осем възпитаници от 10 и 11 клас на ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт, ПМГ „Никола Обрешков" и СОУ „Екзарх Антим І" присъстваха на заседанието на Общински съвет, което се проведе същия ден, след което се срещнаха с кмета на Община Казанлък Галина Стоянова и целия ръководен екип на общината, съставено т заместник-кметовете Петър Косев, Даниела Коева и Лилия Цонкова и секретаря Ваня Иванова.

Всички ученици получиха сертификат „Мениджър за едни ден", връчен им от кмета Галина Стоянова. Тя разказа накратко на децата за значението на местното самоуправелние и мястото му в съвременното общество. За всяка добра инициатива, предложение или за споделяне на проблеми, които ги касаят, Община Казанлък е широко отворена за младите хора.