Как да пестим ток през зимата

/ Дарик, архив
С навлизането в зимния сезон ЕVN България предоставя на своите клиенти някои съвети за рационално използване на електроенергията в дома.Компанията цели да информира клиентите за факторите, които влияят на тяхното потребление на електроенергия, което традиционно се завишава през зимния сезон.

250 служители на Холдинг Загора вече преустановиха работа заради цената на тока

Някои от съветите са:

Не покривайте и не преграждайте отоплителните уреди с мебели или тежки завеси, за да не спирате топлината, която отдават в помещението.
Намалявайте градусите на отоплението през нощта и когато отсъствате от дома. Избягвайте да ги изключвате напълно, защото така стените на жилището изстиват и в последствие уредите консумират повече енергия, за да достигнат отново желаната висока температура.
При закупуване на климатик съобразете мощността на уреда с големината на помещението, което ще отоплявате.
Използвайте тенджера с диаметър, съответстващ на този на котлона. Можете да намалите времето за готвене като покриете тенджерата с капак, ползвате тенджера под налягане и не отваряте фурната по време на печене.
Не поставяйте хладилник/фризер в близост до отоплителен уред или под пряка слънчева светлина.
Използвайте пълния капацитет на пералнята.
Използвайте енергоспестяващи крушки.
В режим готовност за работа (stand-by) електроуредите продължават да консумират енергия. По възможност ги изключвайте напълно от щепсела.

 
Важно значение за консумацията на електроенергия имат различни фактори:

режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство
състояние на жилищната сграда/имот: външни стени, прозорци, врати, покрив, под и т.н.
налице ли са енергийноефективни мерки в имота/сградата
външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%
вид и брой на използваните уреди и техният клас на енергийна ефективност
поведението при ползване на електроуредите
брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището и др.

 
Регистрираните по-ниски температури и по-трайно застудяване от началото на декември са предпоставка за по-висока консумация на електроенергия, основно за отопление и топла вода, спрямо ноември.

В тази връзка всеки клиент следва да обърне внимание на начина си на потребление, което би дало директно отражение в стойността на неговата фактура за електроенергия. Важно е всеки периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от измервателния уред (електромер).