класна стая училище изпит документи
класна стая училище изпит документи / iStock/Getty Images

Продължава да бъде активна процедурата за присъединяване на различни организации към EURES мрежата в България.

Инициативата стартира миналата година и вече три организации се възползваха от тази възможност и придобиха статут на акредитиран EURES член или партньор.  По този начин се разширява партньорският кръг, който предоставя богатия каталог от EURES услуги в областта на трудовата мобилност и който участва в обмена на работни места и профили на търсещи работа лица.

Ползите и перспективите пред потенциалните EURES членове:

ЕURES, чрез своята платформа, дава на своите партньори и членове достъп до огромен масив данни със свободни работни места и профили на търсещи работа лица на територията на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария;

Сътрудничи с мрежа от експерти в сферата на трудовата мобилност на територията на ЕС и ЕИП; ЕURES осигурява достъп до развита техническа инфраструктура, която включва ползване на електронни (ICT) инструменти;

Предоставя специализирани EURES обучения, организирани от водещи обучителни компании под ръководството на ЕК, предоставя достъп до проекти, свързани с трансгранично сътрудничество в сферата на трудовата мобилност;

Осигурява общо подпомагане и съдействие от Националния координационен офис;

Създава условия за дългосрочно сътрудничество в регионални структури, установени в трансгранични региони между: регионалните, местните или националните служби по заетост; социалните партньори и други участници от държави членки.

Подробна информация за начина на кандидатстване и изискванията за присъединяване към EURES мрежата можете да откриете на интернет страницата на Агенция по заетостта: https://www.az.government.bg/pages/nacionalna-eures-mreja/