/ Община Сливен
В Сливенска област през септември безработните намаляват, съобщават от Дирекцията "Бюро по труда" в Сливен. Регистрирани са 8282 души, като в сравнение с август продължава тенденцията на намаление на безработните - с 312 лица (4 процента). Спрямо септември 2019 г. обаче, те са с 1181 души повече, като резултат от извънредното положение в страната поради епидемията от COVID-19.

В общините Сливен, Нова Загора и Твърдица за пореден месец се отчита намаление на безработните в резултат на възстановяване на икономическите дейности след края на извънредното положение.

Осем процента от новорегистрираните са заявили, че са загубили работата си вследствие на COVID-19, като най-голям брой идват от сектор "Преработваща промишленост", "Търговия" и др.

През месеца най-голям дял свободни работни места са заявени в образованието (37 процента); преработващата промишленост (29 на сто) и др. Най-много работни места са обявени за позициите: учител, машинен оператор - шиене, образователен медиатор и др.

До края на септември в бюрата по труда от област Сливен са подадени 82 заявления от работодатели по мярката "60 на 40" за получаване на средства за 2 799 работници. По новата мярка за секторите "Транспорт", "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Туризъм" са постъпили 26 заявления за 421 лица. По третата мярка от пакета "Заетост х3" са сключени 81 договора и през септември работят 129 души.
БТА