Неначислени работни заплати - най-честото нарушение в Ямбол
Неначислени работни заплати - най-честото нарушение в Ямбол / netinfo

През изминалите 10 месеца на годината инспекторите от Националната агенция по приходите - Ямбол са извършили 217 проверки за спазване на осигурителното законодателство.

Най-често срещаните нарушения, които инспекторите установяват по време на проверките, са неначислени работни заплати, начислени възнаграждения, но непреведени осигурителни вноски при деклариране на прекратяване на трудовите правоотношения; неподадени коректно данни в съответните регистри.

В резултат на установените нарушения са съставени 101 акта. Според една от разпоредбите в Кодекса за социално осигуряване, когато заплатите са начислени, дори и да не са реално изплатени, работодателят е длъжен да превежда осигурителните вноски до края на месеца, през който е извършено начисляването.

Друго често срещано нарушение е неспазването на Закона за счетоводството за текущо начисляване на работната заплата. Инспекторите на НАП са установили, че работодателите правят начисленията през месеца, когато имат възможност да внесат дължимите осигурителни вноски.

На работодателите, при които се установят системни нарушения за неспазване на осигурителното законодателство се възлагат ревизии.