20 лева за регистрация на куче
20 лева за регистрация на куче / Люба Нинова

Собствениците на кучета трябва да ги регистрират и да платят такса за притежаването им. Това става в отдел „Екология" в Община Сливен, припомни Деница Георгиева - главен експерт в отдела. Стопаните трябва да подадат декларация и да платят такса от 20 лева.

Към декларацията се прилагат копие от страниците на ветеринарномедицинския паспорт на кучето с описание и идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен лекар.

Собствениците на вече регистрирани в общинска администрация кучета, плащат пълния размер на таксата, а на придобитите през текущата година - една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиване.

Кастрираните кучета са освободени от такса, на кучетата с поставен микрочип, не се плаща такса за първата година от неговото регистриране. От такса са освобдени и  кучета на инвалиди, служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка, за тези, използвани от БЧК и ловни кучета, но и те трябва да бъдат регистрирани.

Глобата за нерегистрирано куче за физически лица е 20 лева, а за юридически - от 20 до 40 лева.