Питейната вода в Шумен отново с повишена мътност
Питейната вода в Шумен отново с повишена мътност / netinfo

Леко завишаване и колебание в стойностите на показател „мътност" е било констатирано при проведения извънреден лабораторен контрол на проби питейна вода взети от 4 пункта, разположени в различни райони на град Шумен, информират от Регионалната здравна инспекция.

Не са били констатирани отклонения от здравните норми по изследваните физикохимични и микробиологични показатели (коли форми и Е. коли). В пунктовете, от които е била взета водата, е установено наличие на остатъчен хлор, съгласно нормативните изисквания. Лабораторните резултати показват, че липсват отклонения по изследваните органолептични и физикохимични показатели.

От страна на РЗИ - Шумен е засилен контролът над дезинфекцията на водата, подавана от ВиК - Шумен в зона на водоснабдяване на язовир „Тича". В лабораторията на инспекцията продължава ежедневния анализ на проби вода от централното водоснабдяване на град Шумен по показател мътност, остатъчен хлор и микробиологични показатели.