Двамата ректори
Двамата ректори / netinfo
Ректорът на Силезийския технологичен университет в Гливице, Полша – проф. Аркадиуш Мезик, днес беше на еднодневно посещение в Русенския университет. Програмата на посещението започна със среща с академичното ръководство и деканите на факултетите в университета. В началото ректорът чл.кор. проф. д.т.н. Христо Белоев представи Русенския университет и сподели, че взаимоотношенията със Силезийския технологичен университет в Гливице са наистина много стари. Един от първите Доктор Хонорис Кауза на Русенския университет е проф. д.т.н. Лешек Добжански. Той дарява на Русенския университет регалиите, които и до днес символизират ректорската власт – тога, шапка, жезъл, огърлица и пръстен. Чл.кор. проф. д.т.н. Христо Белоев представи Русенския университет като институция, работеща за икономическото развитие на Северна България с многопрофилния си характер и силно развитите международни връзки с партньори от цял свят. Проф. Аркадиуш Мезик отбеляза, че също като Русенския университет, и Силезийският технологичен университет е създаден през 1945 г. Разположен е в южната част на Полша, в специалната икономическа зона на Катовице. Гливице е най-големият град в тази зона, което дава възможност на университета за много добри контакти и съвместна дейност с бизнес организациите на тази територия. Обсъдени бяха възможностите за съвместна работа по изследователски проекти, студентски и академичен обмен и съвместни програми за обучение. По време на визитата беше подписан двустранен рамков договор за сътрудничество между Русенския университет и Силезийския технологичен университет.