/ MorgueFile.com
Директорите на професионалните гимназии в Русе се обявиха в подкрепа на предлагания плам-прием за следващата учебна година от Регионалното управление на образованието в града. Днес те разпространиха Отворено писмо, в което излагат своето становище. 

Както Дарик вече съобщи, предложението на РУО-Русе е за съкращаване на паралелки след 7 клас в русенски училища. Промяната засяга и Математическата гимназия "Баба Тонка", което предизвика недоволство от страна на ръководството и учителския персонал в училището, родители и ученици. В знак на несъгласие днес от 17 часа те ще се съберат пред сградата на общината, за да се обявят в защита на гимназията и запазване на пълния обем от паралелки.

Ето пълния текст на Отвореното писмо от директори на професионални гимназии в град Русе в подкрепа решението на РУО- Русе, за оптимизация на план-приема за учебната 2018/2019 г. :

Негативната демографска тенденция от години намали значително броя на учениците в страната и региона. Задълбочаващият се недостиг на работна сила на променящия се пазар на труда наложи увеличението на бройките за прием в професионалните паралелки да се превърне в държавна политика. „Приемът на ученици в професионалните училища ще бъде увеличаван през годините… Бизнесът все по-често и по-остро ни напомня за необходимостта от това“, подчерта в свое изказване г-н Красимир Вълчев - министър на образованието и науката.

Същите причини наложиха увеличението на приема в професионалните паралелки и на областно ниво. В началото на тази година Областна администрация Русе, Община Русе и РУО- Русе, инициираха редица срещи с представители на местния бизнес („Конфедерация на работодателите и индустриалците в България“, „Камара на строителите в България“, „Камара на машиностроенето“, „Съюз на хотелиерите и ресторантьорите“ и др.), на които те отчетоха спешна необходимост от работна ръка в различните отрасли и настояха за приоритетна роля на професионалното образование в града ни.

Позовавайки се на гореизложеното, категорично подкрепяме становището на РУО- Русе, за оптимизиране на държавния план-прием за учебната 2018/2019 година.

Всички русенски ученици са наши деца и ние се гордеем с техните постижения, независимо дали са свързани с изяви в профилираните и професионалните училища. Важното е да им дадем възможността да открият своето място в динамичното ни съвремие, където гъвкавостта на икономиката преразпределя приоритетите, променя балансите и диктува новите условия на обучение и труд.