Финансират проекти за подобряване жилищните условия на ромите
Финансират проекти за подобряване жилищните условия на ромите / netinfo
Общините могат да кандидатстват за финансиране на дейности за подобряване на жилищните условия на ромите. Областният управител Мария Димова e уведомила за възможностите кметовете в Русенска област. Конкретните дейности, за които общините следва да направят предложения до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, са заложени в Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите за периода 2005-2015 г.

Сред инвестиционните мерки в програмата е урегулирането на съществуващи квартали с преобладаващо ромско население. Общините могат да кандидатстват за възлагане на подробни устройствени планове за част от населено място или район, където преобладаващата част от ромите живеят в компактни маси. Общинският съвет трябва да е приел решение за възлагане на подробния устройствен план. За територията трябва да има кадастрална и специализирана карта или актуализиран кадастрален план.

Общата стойност на програмата е определена на 1,26 млрд. лв. за срок от 10 години.