/ IStock
Бивша банкова служителка на банков клон в Исперих, присвоила 77 998 лева от сметките на 26 лица, получи осъдителна присъда от Разградския окръжен съд, съобщиха от съдебната институция.

Тя е осъдена на три години "лишаване от свобода" с петгодишен изпитателен срок. Наказанието е постановено след споразумение между прокуратурата и 59-годишната жена, която се е признала за виновна.

Паричната сума от разплащателните, депозитни и спестовни сметки на клиентите на банката е присвоена от бившата банкова служителка в периода от 2004 г. до 2014 година. Тя е извършила и друго престъпление, в кръга на службата си, в условията на продължавано престъпление съзнателно се е ползвала от неистински частни документи.

Съдът е лишил обвиняемата от право да заема материално отчетническа длъжност и да упражнява професия, свързана с пазене и управление на чуждо имущество за срок от четири години.

Възпитателната работа по отношение на бившата банкерка, през изпитателния срок на наказанието, се възлага на началника на Районното управление на МВР в Исперих. Причинените с престъплението имуществени вреди са възстановени в пълен размер на банковата институция.

Споразумението на съда не подлежи на обжалване.