Отварят пробно изпускател на язовир „Батак“

Отварят пробно изпускател на язовир „Батак“
Отварят пробно изпускател на язовир „Батак“

Пробно отваряне на основен изпускател на язовир "Батак" ще бъде направено днес във времето от 09.00 ч. до 12.00 ч., съобщават от предприятие „Язовири и каскади” към НЕК. Мероприятието е част от провеждания годишен технически преглед на съоръжението.

За безопасност и осигуряване на проводимостта на коритото на река Мътница в заливаемите зони по никакъв начин не трябва да се допускат хора, животни и техника, за да се избегнат евентуални инциденти.

Построеният през 1959 г. язовир „Батак“ е част от ВЕЦ каскадата „Баташки водносилов път“ и в него се изливат водите на ВЕЦ „Батак“ - основен електроизточник на територията на област Пазарджик. Основните му изпускатели са два, с обща пропускателна способност 90 кубични метра в секунда, производство на „Д.К.Фойт“ – Германия.