/ ThinkStock/Getty Images
Определиха местата в Пловдив за агитационни материали за евроизборите. 

Определят съставите на СИК - овете


Със заповед на кмета на община Пловдив това са временни места по 6-те района за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.
 
На територията на район „Централен”това са: 
  1.  ул. „Авксентий Велешки” кръстовището с ул. „Филип Македонски” – рекламна
колона
1.2. ул. Михаил Такев №16 кръстовището с ул. „Хаджи Поптилев” – рекламна колона
1.3. ул. „Авксентий Велешки” кръстовището с ул. „Гладстон” – рекламна колона
1.4. ул. „Княз Александър Дондуков-Корсаков“  югозападно от бивша сладкарница
„Стената“ – рекламна колона
1.5. бул. „Цар Борис III Обединител“ № 50 кръстовището с бул. „Марица“ срещу
Водната палата
1.6. Предпазните огради на:
- бул. „Христо Ботев” кръстовището с ул. „Авксентий Велешки” – тютюнев склад
- бул. „Христо Ботев” № 63, североизточния ъгъл на кръстовището с бул. „Цар Борис III
Обединител” /в посока бул. „Христо Ботев“/
- бул. „Христо Ботев” – западно от бензиностанция „Еко”
- бул. „Пещерско шосе” № 57 – западната ограда на поделение 26070 от страната на бул.
„Копривщица”
 
На територията на район „Източен”:
 
2.1. източната ограда на стадион „Ботев” – ул. „Варшава”
2.2. панели за графит на ул. „Вратцата” до Детска ясла № 15
2.3. гаражите на ул. „Ландос“ и ул. „Крайречна“
2.4. училище „Васил Левски“ отсреща
2.5. сградата срещу ул. „Славянска“ № 95
 
На територията на район „Западен”:
 
3.1.  Коматевски комуникационен надлез
3.2. Комуникационен подлез на ЖП линия София-Пловдив в кв. Прослав и подпорна стена на р. Първенецка
3.3. метална ограда на бул. „Пещерско шосе” до бивша Гарнизонна фурна
3.4. сгради на пенсионерски клуб и бивше кметство в кв. Прослав
3.5. всички трафопостове на Район „Западен”
 
На територията на район „Северен”:
 
4.1. За кв. 1 по плана кв. „Северно от Панаирни палати”, гр. Пловдив – метални врати на трафопост на ул. „Барикадите” до № 12
4.2. За кв. 1 по плана на кв. „Северно от Панаирни палати” – гр. Пловдив – метални врати на трафопост на бул. „Дунав” до № 190
4.3. южно от кв. 604А по плана на Пета градска част, гр. Пловдив - пл. „Чехов” градинката – метални врати на трафопост
4.4. За кв. 554 по плана на пета градска част, гр. Пловдив -  пл. „Неофит Рилски” – метални врати на трафопост – ул. „Неофит Рилски” и ул. „Карловска”
4.5. За кв. 644 по плана на пета градска част, гр. Пловдив - ул. „Полк. Бонев” срещу № 28 – метални врати на трафопост
4.6. За кв. 8 по плана на кв. „Тодор Каблешков”, гр. Пловдив  - ул. „Стоян Заимов”, източно от Жилищен блок на № 16 – метални врати на трафопост
4.7. За кв. 1 по плана на кв. „Тодор Каблешков”, гр. Пловдив - ул. „Филипово” и ул. „Вук Караджич” – източната стена на „Битова тъкан” ЕООД
4.8. За кв. 1А по плана на „Артерия аерогара”, гр. Пловдив - ул. „Мануш Войвода” – срещу № 9 - метални врати на трафопост
4.9. За кв. 4 по плана на кв. „Тодор Каблешков”, гр. Пловдив - бул. „Васил Априлов” и ул. „Напредък” – северозапад – бетонни пана
4.10. За кв. 7 по плана на кв. „Тодор Каблешков”, гр. Пловдив -  ул. „Кипарис” – северната метална ограда на ОУ „Панайот Волов”
4.11. За кв. 7 по плана на кв. „Тодор Каблешков”, гр. Пловдив - ул. „Дилянка” – метални врати на трафопост в ОУ „Панайот Волов”
4.12. За кв. 11 по плана на кв. „Тодор Каблешков”, гр. Пловдив - ул. „Дилянка” – северната фасада на бивш битов комбинат
4.13. За кв. 4 по плана на кв. „Захарна фабрика”, гр. Пловдив - ул. „Атанас Канарев” – метални врати на трафопост
4.14. За кв. 12 по плана на кв. „Захарна фабрика”, гр. Пловдив -  ул. „Пантелей Генов” и ул. „Генерал Кутузов” – метални врати на трафопост
4.15. За кв. 143 по плана на кв. „Северно от панаирни палати”, гр. Пловдив - ул. „Ален Мак” и ул. „Данте” – метални врати на трафопост
4.16. За кв. 148 по плана на кв. „Северно от панаирни палати”, гр. Пловдив - ул. „Милеви скали” – метални врати на трафопост
 
5. На територията на район „Южен”:
 
5.1. До поликлиниката на Събота пазар – 1 цилиндър
5.2. ул. „Гоце Делчев” – ул. „Братя Бъкстон” – до клуба – 1 призма
5.3. ограда на обект на ул. „Георги Кондолов“ № 42
5.4. метална ограда на ул. „Димитър Талев” № 59
5.5. в кв. Коматево – на обръщалото на автобуси – нефункциониращ павилион
 
На територията на район „Тракия”:
 
6.1. Административна сграда на зеленчуков пазар до блок № 91
6.2. Табло за плакати и обяви на бул. „Освобождение” до блок №16
6.3. Табло за плакати и обяви до бараките зад блок №10
6.4. Цилиндрично табло за плакати и обяви срещу магазин „Форум”
6.5. Цилиндрично табло за плакати и обяви на ул. „Съединение” срещу блок № 3
6.6. Табло за обяви на входа на супермаркет „Триумф” на ул. „Шипка”.
 
В съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс се забранява:
 
1. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.
2. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
3.  Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.
4. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
5. Поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини – без изричното разрешение на собственика или управителя на имота.

В седем дневен срок след изборния ден партиите, коалициите и инициативните комитети следва да премахнат поставените от тях агитационни материали