oblast
oblast / dariknews.archive
На днешното си заседание областният съвет за намаляване риска от бедствия разгледа степента на изпълнение на § 55 от Закона за защита при бедствия за областта, потребностите и възможностите за обучения на доброволците, както и възможностите за приемане на нови членове. Дискутирани бяха и начините за  набиране на млади доброволци, съгласно  чл. 40, ал. 4  от Закона за защита при бедствия, който предоставя възможност лице, навършило 16 и ненавършило 18 години, да бъде обучавано за доброволец, без да изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
Обсъдени бяха и подходи, стимули и мотивация за привличане на участници от Младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“ към общините за доброволци. На вниманието на членовете на областният съвет за намаляване риска от бедствия беше представена и презентация на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г.