/ dariknews
Кметът на Плевен Георг Спартански обяви по време на седмичната оперативка, че ще прекрати договора на читалище „Развитие“ - Плевен с общината. Той поясни, че се издирват легитимен представител на читалището:

ОбС даде съгласие, Община Плевен да кандидатства с проект за превенция на горските пожари

„Така или иначе, това читалище не се използва, нямат регистрация и не са получавали държавна субсидия, нямат и актуализиран състав на Читалищното настоятелство. Затова ги приканвам чрез медиите, да дойдат и да предадат ключовете и владението, и да се направи протокол.

Ако не се явят или не бъдат открити на адресите за кореспонденция, ще пристъпим към влизане във владение в сградата по съответния ред. Ще си направим протокол, оформен по съответния ред и ако има там щети в техен интерес е да присъстват при издаването. Този договор повече за читалищна дейност в тази сграда е абсолютно безсмислен и дори е вреден за общинската собственост“, каза Георг Спартански.

Общинският съвет в Плевен ще заседава извънредно

„Тъй като в това читалище от дълго време не се развива никаква дейност и имотът е оставен на произвола на съдбата, съм длъжен да взема всички мерки, за да опазим имота си“, допълни Спартански.