Над 1,7 млн. лева инвестира ловешката болница
Над 1,7 млн. лева инвестира ловешката болница / dariknews

Повече от 1,7 млн. лв. е планирала да инвестира до края на годината Многопрофилната болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Ловеч, става ясно от информацията за икономическите резултати и финансовото състояние за 2013 г., приета от общинския съвет. Близо 1,2 млн. лв. ще бъдат вложени в подобряване на базата и предоставяне на по-добри условия за лечение на пациентите (строително-ремонтни работи).

С около половин милион ще бъде купена медицинска апаратура. Здравното заведение предвижда 89 хил. лв. от парите да бъдат собствени средства, а останалите - от проекти и дарения, както и от акционери под формата на парични средства или апаратура.

Областната болница е с 68,96 % държавно участие и 31,04 на сто общинско, като най-голям е делът на Ловеч с 33 053 акции.
Приходите на лечебницата за миналата година са 10,9 млн. лв. - с 208 хил. лв. по-малко от предходната 2012-а. Разходите са 11, млн. лв. - със 784 хил. лв. повече. Най-голям относителен дял заемат разходите за възнаграждения и осигуровки - 5,1 млн. лв.; за външни услуги - 3,3 млн. лв.; за материали - 2,6 млн. лв. Средномесечната работна заплата е 727,84 лв., като бележи увеличение спрямо 2012 г. с 63,44 лв.

Към 31 декември 2013 г. болницата има над 2,3 млн. лв. просрочени задължения към доставчици. От тях 1,1 млн. лв. са за медикаменти, а 779 хил. лв. - за медицински консумативи.
2013 година дружеството приключва със загуба от 747 хил. лв. Тя е около четири пъти и половина по-голяма от предходната година, когато е била 169 хил. лв.

13 139 болни са преминали през лечебното заведение през миналата година и те са с 378 повече от 2012-а. Намаляват извършените операции - от 4088 през 2012 г. на 3908 през 2013-а. По-малко са и проведените леглодни - 64 234 през миналата година при 65 636 в предходната. През 2013 г. болницата е сключила договор със здравната каса за 217 клинични пътеки и 6 клинични процедури.