/ / Thinkstock/Getty Images
Община Дупница обяви обществена поръчка за 1 409 010 лв. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на голяма част от детските градини на територията на Община Дупница, както и за ДЯ „Пролет”.

Община Дупница ремонтира 2 детски градини

Обществената поръчка е за 48 месеца, а офертите ще бъдат отворени в края на месец август. Доставката на хранителните продукти е предназначена за детски заведения, където ежедневно се приготвя прясна, топла храна. Поради тази причина е необходимо доставките да бъдат извършвани ежедневно.