микроязовирът Светата вода
микроязовирът Светата вода / netinfo
"Община Кюстендил отдава  на концесия микроязовирът „Света вода” във „Въртешево”, съобщи председателят на Общински съвет- Кюстендил Михаела Крумова. Единственият кандидат е бил ЕТ” Божидар Христов-Дарис”.

Срокът за концесията е 35 години, а планираните инвестиции в програмата са в размер на 128 800 лева, при определена от Общински съвет инвестиция 68 000 лева без ДДС.

Заради липса на кандидати беше прекратена процедурата по отдаване на концесия на микроязовирът в село Граница.