Коледни работилници в Дупница
Коледни работилници в Дупница / Дарик- Кюстендил
От 16 декември до 19 декември включително децата на Дупница и техните родители ще могат да се включат в коледни ателиета, организирани от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/МКБППМН/, община Дупница, както и двата центъра за обществена подкрепа в града. Заедно ще изработят коледна украса, която след това ще могат да занесат в домовете си. Работилниците ще се проведат в сградата на община Дупница, в залата на ОбС от 14 часа. Материалите са осигурени от организаторите, а входа е свободен.
На 16 декември ще изработват украса с техника декупаж, която ще им бъде показана от Анита Богословова от ЦОП Дупница, на 17 декември ще изработват коледни картички със специалистите от ЦОП „За да има щастие в детските очи“, на 18 декември заедно с Вероника Минева, читалищен секретар на читалището в с. Джерман и Ценка Стоянова, секретар на МКБППМН ще изработват коледни играчки, а на 19 декември снежни човечета. „Идеята на тези ателиета е да възпитават в духа на Коледа, в това, че не се изискват големи суми, за да направиш подарък и да зарадваш близък“ сподели Ценка Стоянова.