ОД НА МВР КЮСТЕНДИЛ
ОД НА МВР КЮСТЕНДИЛ
Преминаването на гражданите през  пунктове, изградени на вход/изход на Кюстендил,  се допуска само при неотложност на пътуването – полагане на труд в друго населено място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянния адрес. Тези случаи се удостоверяват със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност. За улеснение на гражданите МВР изработи бланка на декларация, която вчера бе обновена,  за попълване при необходимост. Формулярът е достъпен на интернет страниците на МВР.

Без нарушения на обществения ред  се осъществява  преминаването през КПП-тата след въвеждането им.

Под забрана са посещения на паркове, спортни  и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

Полицейски служители предупреждават гражданите, които са в нарушение на ограничителните противоепидемични мерки.