Старт в кариерата за 10 безработни от Димитровград
Старт в кариерата за 10 безработни от Димитровград / DarikNews, архив

10 от явилите се 15 на интервю за работа в общинската администрация на Димитровград по програмата „Старт в кариерата” са били одобрени. Това съобщи председателят на комисията Венета Стоименова, главен секретар на общината.  18 младежи са подали първоначално изискваните по програмата на МТСП документи. Съгласно процедурата те трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”, на възраст до 29 г., без трудов стаж по специалността, с която са завършили висше образование. За одобрените в димитровградската администрация 10 предстои следващ етап, в който на интернет страницата на Агенцията по заетостта ще бъдат публикувани списъците с имената на класираните кандидати.

В община Димитровград ще бъдат назначени на работа за срок от 9 месеца трима млади специалисти в дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка”, петима- в дирекция „Финансово - счетоводни дейности”, един в „Правно-нормативно и административно обслужване” и един в дирекция „Административни дейности”.