Превишение на алармения праг за серен диоксид бе регистриран в Димитровград
Превишение на алармения праг за серен диоксид бе регистриран в Димитровград / DarikNews, архив

Превишение на алармения праг за серен диоксид бе регистриран днес в град Димитровград. В три последователни часа автоматичната измервателна станция “Раковски” - Димитровград” в града отчете концентрации на този замърсител над 500 микрограма на кубичен метър въздух, с което е налице превишение на алармения праг. Измерените нива на серен диоксид са както следва:

В 16.00 часа е регистрирана концентрация от 594,41 микрограма на кубичен метър въздух.
В 17.00 часа е регистрирана концентрация от 545,84 микрограма на кубичен метър въздух.
В 18.00 часа
е регистрирана концентрация от 565,74 микрограма на кубичен метър въздух.

В 19,00 часа е регистрирана първата средночасова стойност, която не превишава стойността на алармения праг –18,83m3.

РИОСВ продължава да следи данните за концентрациите на серен диоксид и останалите атмосферни замърсители, контролирани в пункт АИС „Раковски”, град Димитровград. При необходимост ще бъдат предприети необходимите мерки за уведомяване на обществеността, съобщават от инспекцията.

Междувременно тя предприе  мерки съгласно инструкцията за информиране на населението при превишение на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид и бяха информира Областна дирекция „Гражданска защита”– Хасково, Областна управа– град Хасково, Общинска администрация– град Димитровград, РЗИ– град Хасково.

Причините за регистрираните високи стойности са емисии от ТЕЦ “Марица 3” АД-гр.Димитровград.  РИОСВ- Хасково е изпратила писмо до ТЕЦ “Марица 3” АД, в резултат на което дружеството е предприело мерки съгласно изискванията на Комплексно разрешително за намаляване на масовия поток на SO2, чрез промяна в количеството и качеството на подаваното гориво.

Чувствителна група са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания. Препоръчителни предпазни мерки, които следва да се вземат от засегнатото население при необходимост, са  да не напускат жилищните или работните помещения като затворят плътно прозорците на стаите, да се избягва физическа дейност на открито; занятията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито.

Към момента от РИОСВ- Хасково уведомяват, че отпада необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението.