Колкото се задържа цяла бучка лед в шепата на човека, толкова остава у него и от присвоеното
Колкото се задържа цяла бучка лед в шепата на човека, толкова остава у него и от присвоеното / 100 вести

Преглед на вестник „100 вести”

„Колкото се задържа цяла бучка лед в шепата на човека, толкова остава у него и от присвоеното.” Така обичал да съветва своите близки габровският чор- баджия Илия Видинлиев.

Започнал житейския си път през 90-те години на XVIII век от габровските колиби Парчовци, сменил няколко занаята, чиракувал в Търново, той разбрал, че въпреки превратностите в живота, доверието и честността са много важни и имат своето място и в търговията.

Още през XVII век, когато започва кризата в Османската империя, се създават възможности отделни лица и среди на поробеното българско население да замогнат. Чорбаджията е богат човек, който има взаимоотношения с турската власт.

Той е първа величина в българската община, в махалата или селото, с влияние сред своите. Чорбаджийството се утвърждава в местното самоуправление и в посредничеството между българското население и турската власт. Това става с упадъка на османската военно-феодална система, предизвикан от развитието на стоковото производство и търговията.

Само три сигнала за корупция през 2015 година отчита Областният обществен съвет за противодействие и превенция на корупцията в Габрово. Това стана на проведеното заседание на Съвета в четвъртък под председателството на зам.-областния управител Иглика Събева, на което беше отчетена дейността на ООСППК в Габрово за 2015 година и приет план за работата на структурата през 2016 г.

От доклада не става ясно за какво са сигналите, а само в кои институции, членове на Областния съвет за противодействие на корупцията, са подадени. Единият – анонимен, е подаден в Община Габрово, другият - в ОД „Земеделие“, и третият - в Окръжна прокуратура.

Специална италианска вечер предложи на габровци в четвъртък Домът на хумора и сатирата. Във Веселата къща беше открита впечатляващата самостоятелна изложба на един от най-известните италиански карикатуристи, живописци и дизайнери - Паоло Далпонте.

Той е носител на специалната награда на Министерството на здравеопазването в XXII Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово 2015, а сега се представя със самостоятелната си изложба „Финес от върха на молива“.