Има готовност за работа при зимни условия, обявиха след заседание на Областния щаб
Има готовност за работа при зимни условия, обявиха след заседание на Областния щаб / Областен управител Габрово

В областта има готовност за работа при зимни условия, това бе обявено след заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на област Габрово, което бе ръководено от Николай Сираков.

В срещата взеха участие кметовете на общините и ръководителите на териториалните структури на министерства и ведомства, намиращи се на територията на област Габрово.

Констатирано бе, че ръководствата на дружествата и ведомствата са положили усилия за подготовка на съответните структури за работа при зимни условия. Същите са създали организация и имат готовност за работа при усложнени зимни условия.

В област Габрово е обезпечено кадрово, материално и финансово здравното и медицинско осигуряване на населението при тежка зимна обстановка. Актуализиран е списъка с имена, адреси и седмичния график на болните подлежащи на хемодиализа

Лечебните заведения имат готовност за разширяване на легловия фонд при влошаване на епидемиологичната обстановка. ЦСМП-Габрово е обезпечен кадрово, материално и финасово. Няма затруднения с доставките на горива за автомобилите, медикаменти и медицински консумативи.

Създадена е добра организация за взаимодействие между ОУ”ПБЗН”-Габрово, РЗИ и ЦСМП за съвместна работа при усложнена зимна обстановка и оказване на съдействие за обслужване на болни на хемодиализа, родилки и тежко болни.Социални, здравни и учебни заведения, детски градини и детски ясли са приведени в готовност за работа и живот при зимни условия.

Общините от област Габрово имат добра предварителна подготовка за работа при зимни условия. Във всички общини на територията на област Габрово има сключени договори за зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в областта през зимния сезон 2015-2016 г. Извършена е проверка на техниката. Фирмите – изпълнители имат готовност за изпълнение на договорените задължения.

Регламентирано е зимното поддържане на републиканските пътища в чертите на общинските градове:

ОПУ – Габрово ще осъществява и зимното поддържане на републиканските пътища, съвпадащи с улиците в границата на урбанизираните територии на гр.Дряново и гр.Трявна. За гр.Габрово и гр.Севлиево има подписани споразумителни протоколи за съвместно финансиране на поддържането на републиканската мрежа в чертите им за 2015 и 2016г.Общините разполагат с налични запаси от сол, луга и пясък необходими за началото на зимния период.