Ученици от гимназия „Ломоносов” ще стажуват в Дрезден
Ученици от гимназия „Ломоносов” ще стажуват в Дрезден / Дарик Добрич

20 ученици от Професионална гимназия по механотехника и електротехника „М. В. Ломоносов” в Добрич ще проведат триседмична практика в Дрезден през април 2016 година, съобщават от учебното заведение. Придобитите по време на  стажа знания, умения и компетенции от учениците за пръв път ще бъдат оценявани с елементи на  Европейската кредитна система за професионално образование и обучение ECVET. Резултатите от ученето ще бъдат измервани по 5 учебни единици – професионални и бизнес компетенции, лични и социални умения.  Работният език на мобилността ще бъде английски.

Обучението ще се организира в рамките на спечелен проект, на стойност 49 366 евро, по новата програма на Европейския съюз в областта на образованието Еразъм+ . Партньор на добричкото училище е немската компания WBS TRAINNIG AG, клон Дрезден.

Общо 60 ученици от гимназията са провели международен стаж до момента. Гимназията поддържа партньорски отношения с компании от Германия, Италия и Англия. В своя план за развитие учебното заведение предвижда да разшири мрежата си от партньорски организации с цел сътрудничество в разработване и прилагане на европейски процедури за оценка на качеството на провежданото професионално обучение.