Ученици от гимназия Ломоносов провеждат стаж във фирми в Лондон
Ученици от гимназия Ломоносов провеждат стаж във фирми в Лондон / dobrich.org

20 ученици и двама учители от Професионална гимназия по механотехника и електротехника “М. В. Ломоносов”  в Добрич заминаха за Лондон, където ще проведат триседмична практика във фирми в областта на IT- индустрията. Учениците се обучават по  професии „Компютърен техник ” и “Електротехник”. Проектът се финасира от Европейския съюз по програма“ Еразъм +”.

Учениците преминаха през предварителна подготовка в училище – обучение по терминологичен английски език, специфична професионална подготовка, подготовка за пребиваване и бизнес-общуване в Англия.

Партньор в изпълнение на проекта от английска страна е организацията ADC College. Преди заминаването си учениците попълниха CV на английски език, специфични  регистрационни форми и  успешно положиха  онлайн Кеймбридж тест за оценка на езиковите им компетенции. Според получените резултати учениците бяха разпределени на реални работни места във фирми от Лондон. След провеждането на стажа учениците ще получат сертификат.

Реализирането на проекта ще даде възможност на учениците да се запознат с новостите в областта на IT- технологиите в условията на развита европейска държава, да обогатят езиковата си подготовка, да създадат контакти с високо квалифицирани специалисти и  да  повишат знанията, компетенциите и опита си по професията. Така още по време на обучението си в училище, учениците ще придобият професионален опит с европейско измерение и по-добри езикови компетенции с професионална насоченост, коментират от училището.

След завръщането си всеки ученик ще представи портфолио „Моето е-портфолио- виза за пазара на труда” и индивидуално онлайн ще отчете дейността си по проекта в електронната платформа на „Еразъм +”.