/ netinfo
Ученици и учители от СУ „Димитър Талев“ в Добрич отбелязаха по традиция Деня на Европа и Деня на ученическото самоуправление. Техни гости по международния проект „Популяризиране на изкуството“ бяха представители на училища от Полша, Естония, Латвия, Португалия и Словакия.

По локалната училищна телевизия бе излъчена презентация за Европейския съюз, подготвена от ученици от Училищния съвет. Чрез нея талевци се запознаха с информация за историята, структурата и идеалите на Европейския съюз.

ученици Европа
netinfo

Като част от Деня на ученическото самоуправление ученици от прогимназиалния  и гимназиалния етап се запознаха със задълженията и отговорностите на ръководството на училището. Младежите изявиха голямо желание да научат повече как се управлява едно училище и дадоха предложения за по-активното включване и мотивация на учениците.

Традиционно на този ден ученици заеха местата на своите преподаватели и проведоха уроци по български език, литература, история, математика биология, физика, химия,  изобразително изкуство и физическа култура и спорт. Училищната администрация бе подпомогната от талевци, заемащи постовете на секретари, библиотекари, системни администратори, имаше помощник-медицински сестри и охранители.