/ РИОСВ - Русе
РИОСВ-Русе ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“. Днес доброволци от екоинспекцията, заедно с охраната на защитената територия, ще почистят от битови отпадъци терените и местата за отдих около туристическата инфраструктура в поддържан резерват „Сребърна“.

Ще бъдат почистени още източният и западен противопожарен път от трайна и саморасла растителност. Дейността се извършва всяка година и се финансира от Плана за дейностите в защитената територия.

Масови еко нарушения в резервата „Сребърна“

Тази година „Сребърна“ отбелязва 70-годишнина от обявяването му за защитена територия. Резерватът е сред 100-те национални туристически обекта в страната. Поддържането на чистотата на достъпните до туристи и любители-риболовци места осигурява комфорт на обитателите и посетителите в резервата.