Брифинг на УС на НСОРБ
Брифинг на УС на НСОРБ / Дарик Добрич
НСОРБ: Таксата битови отпадъци трябва да бъде справедлива
Общините ще поискат от държавата допълнителен ресурс от 60 млн.лева към капиталовите си разходи за 2018 година за пътна инфраструктура, обяви кметът на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ Даниел Панов по време на Годишната среща на местните власти в Албена.

Той посочи, че държавната пътна инфраструктура е с дължина 19 650 км, почти колкото е и общинската. За държавната обаче се отделят годишно 700 млн.лева, а за общинската – 50 млн.лв. Предстоят разговори в министерствата на финансите и на регионалното развитие, в които общините ще поставят искането си.

Друг проблем ще възникне за общинските власти с увеличаването на минималната работна заплата от 1 януари на 510 лева, заяви още Панов. Администрациите се притесняват, че няма да могат да направят регулация на фонд работна заплата, за да могат да задържат експертите си.

Държавата да подкрепи общините които все повече се обезлюдяват – това ще е друго искане на НСОРБ. Даниел Панов очерта още един проблем, който засяга служителите в общинските администрации. „40% от работното им време е ангажирано с попълване на всевъзможни справки, отчети и формуляри, което прави част от работния процес на тези служители недобър. Ще искаме да се направи ревизия на тези справки и да бъдат те по-обобщени“, коментира председателят на НСОРБ.

Сдружението на общините ще организира и финансира два европейски форума на местните и регионални власти по време на българското председателство на ЕС. Това ще бъдат изнесени заседания на Комитета на регионите и на Комисията по кохезионна политика, информира изп.директор на НСОРБ Гинка Чавдарова. Освен това са договорени 300 000 лева за общините за организиране на събития на място по повод българското председателство.

Относно обсъжданите в НС промени в таксата битови отпадъци Чавдарова посочи, че трябва да се намери най-справедливият начин да се определи кой колко да плаща. За това ще помогне подробно проучване, което ще изготвят всички общини на базата на собствения си опит.

На темата „Алтернативни начини за финансиране на управлението на отпадъците“ бе посветена една от дискусиите днес на Годишната среща на местните власти.

„Искаме гражданите да не понасят тежест, която не могат да понесат. В диалога, който в момента върви, се чува повече гласът на бизнеса, а гласът на гражданите остава встрани. Законът за местните данъци и такси въвежда принципа плащането на таксата да става изцяло на база на количество отпадъци. В момента се плаща на база на данъчната оценка на имота, което е несправедливо. Промяната обаче трябва да се случи по плавен и балансиран начин, така че да бъде поносима за гражданите“, коментира кметът на Троян Донка Михайлова.

Очаква се промените да влязат в сила от 2020 година.