Изключително ценно откритие е направено при проучването на водохранилището на замъка на средновековния град Русокастро. Върху стените му са открити над 50 средновековни рисунки графити, датиращи отпреди 700 години, съобщиха от пресцентъра на Регионалния исторически музей в Бургас.

Изображенията са големи по размер, достигат до 30 см дължина и височина до 25 см-благородни елени, турове, различни птици, коне, конници, кораби, кръстове, змии или морски чудовища и дори един октопод. Открит е и едноредов надпис, който в момента се разчита. Това е цял ансамбъл, като тепърва ще се проучва дали рисунките са цял фолклорен разказ или са отделни изображения.

Графитите са изобразени с остър метален предмет върху мазилката на водохранилището. Те са компактни и заемат един от неговите ъгли. Щерната е изградена в края на 13 век, оттогава са и рисунките. Подобни са открити в Несебър, в църквите "Свети София" и "Света Богородица Перивлепта" в Охрид, в някои пещери и скални манастири в Северозападна България. Най-много такива изображения има установени в старите столици Плиска и Преслав - общо близо 190 рисунки. Там обаче те са предимно върху блокове от крепостната стена, а не върху мазилка - само с едно изключение. В царската цитадела Трапезица във Велико Търново също е открито едно изображение на елен върху мазилка, обясниха от музея в Бургас.

Археолозите направиха изключително ценно откритие в Русокастро

Рисунките от Русокастро се явяват най-големият масив в днешните български земи от епохата на развитото Средновековие. Те са безкрайно ценни, тъй като отразяват вижданията и духовната култура на по-обикновените хора. Това не е елитарна култура, каквато са църквите и монументалните сгради от епохата, построени от царя и най-висшата аристокрация. Рисунките са отражение на народните, фолклорни представи на местното население, обясняват от РИМ.

В момента местата с изображенията се укрепват и консервират под ръководството на Силвия Борисова, реставратор на РИМ - Бургас. Те ще бъдат максимално защитени за зимния сезон. За това археолозите са подпомогнати както от Община Камено, така и от Земеделската кооперация в село Русокастро.

Разкопките на средновековния град са финансирани от Община Камено и Министерството на културата, и се изпълняват от РИМ-Бургас.
БТА