Стари трошки освободиха над 1000 паркоместа
Стари трошки освободиха над 1000 паркоместа / архив: DarikNews.bg

1080 излезли от употреба коли са премахнати от бургаските улици, съобщиха от общината. Преди две години администрацията стартира кампания за прочистване на града от вехтите возила. До момента са установени 1400 стари автомобила. Мерките, които се вземат в случай на предписание за премахване са – доброволни действия по преместването на колата или принудително репартриране.

През юли 2010 г. в Бургас бе въведена и система за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и на негодни за употреба батерии и акумулатори . На определени 180 точки са поставени контейнери за разделно събиране на батерии и акумулатори  , а вече е факт и първата проведена акция на мобилни екипи за предаване на старо оборудване  от страна на гражданите след предварителна заявка „от врата до врата”.