/ БГНЕС
Общинската администрация в Несебър проведе обществено обсъждане на основните параметри на проектобюджета си за настоящата година. Предлага се обща бюджетна рамка в размер на над 118 млн. лева. Размерът на собствените приходи е изчислен на 94,5 млн. лева, а средствата от държавния бюджет за финансиране на делегирани дейности е 23,5 млн. лева.

По-голямата част от тези средства, стана известно по време на общественото обсъждане, ще бъдат отделени за образование - около 22 млн. лева. Извън общата бюджетна рамка остават очаквани финансови постъпления по европейски и национални програми с приблизителна стойност 13 милиона лева, посочиха от администрацията.

И тази година в бюджета са заложени средства за изпълнение на социалните политики на общината - помощи за социално слаби и лица с увреждания, помощи за новородени и програма ин витро, за нуждаещите се от хемодиализа. Запазват се и намаленията за учащи и пенсионери за ползването на общински транспорт. Предвидена е издръжка на пенсионерски клубове, на спортни клубове и дружества със седалище на територията на общината, дофинансиране на читалищата на територията на общината, отделени са средства за издръжка на полицията, както и за реклама на общината като туристическа дестинация. 

Кметът Димитър Николов: Бургас става заложник на забавени и некачествени ВиК ремонти

От данъци върху имуществото са заложени приходи в размер на 35 млн. лв. Планираните разходи за строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда са в размер на над 52 млн. лева. На последвалата представянето на основните бюджетни параметри дискусия бяха обсъдени предложения и разяснени основните дейности, заложени във финансовата рамка за текущата година.
Станимир Димитров/БТА