Левон Хампарцумян ще изнесе публична лекция в ЮЗУ „Неофит Рилски“
Левон Хампарцумян ще изнесе публична лекция в ЮЗУ „Неофит Рилски“ / Снимка: ЮЗУ

На 30 ноември 2016 година от 14:00 ч. в зала 114 на УК1 публична лекция пред студентите и академичната общност на Югозападния университет ще изнесе Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.

По време на лекцията студентите ще могат да задават въпроси, свързани с основните тенденции в развитието на българската банкова система, средата за правене на бизнес в България, както и за възможностите за професионална реализация в банковата сфера.